3D SKENOVÁNÍ A FOTOGRAMMETRIE

3D skenování pomocí mobilních či statických skenerů a bezpilotní letecká fotogrammetrie patří jednoznačně k současným nejmodernějším trendům v geodézii.  Tyto metody sběru dat dnes již běžně používáme jako standardní geodetické metody. Hlavní předností je rychlost pořízení dat v terénu. Minimálně se zatěžuje místo sběru dat svou činností (nájemníci, nemocnice, kanceláře, výrobní prostory, atd.), přičemž je ale zachována vysoká přesnost určení bodu. 

3D skenování uličních front, objektů, staveb

Nabízíme architektům, projektantů, správcům objektů i majitelům budov přístup k nejmodernější technologii, která byla ještě nedávno nepředstavitelná. Za 1 s skenování uložíme 43.000 bodů, přičemž dosahujeme přesnosti 15 mm. To dělá metodu 3D skenování ideálním nástrojem pro zaměření budov, hal, skladů, průmyslových prostor, jeskyní, lomů, uličních front, dopravních nehod a mnoho dalšího. Z mračen bodů vyhotovíme jak 2D standardní plány, tak 3D model ve formátech dle potřeby klienta.

 


3D modely budov

Díky kombinací metod sběru dat – 3D skenování, fotogrammetrie, klasické geodetické metody jsme schopni zaměřit objekty ve 3D a následně i vyhotovit model těchto budov ve 3D. Konstruování realizujeme v programu ArchiCAD. Do tohoto modelu lze zadávat veškeré známé informace o stavbě, materiálu a mnoho dalšího a tvořit 3D informační model. Tento model pak slouží architektům, projektantům, stavebním firmám jako prvotní podklad pro jejich práci i v BIM projektování. Samozřejmě z těchto modelů lze exportovat klasické 2D digitální výstupy půdorysů, řezů a pohledů, lze exportovat tabulky místností, materiálů, veškeré informace, které do modelu zadáme.


Skenování zarostlých prostor

3D skenování nyní můžeme použít v podmínkách, kde by bylo použití tradičních geodetických metod nemožné. V zarostlých územích je zásadní problém s GPS signálem, přímou viditelností a samotnou přístupností terénu. 3D skenování pomocí mobilního skeneru je pro tyto případy ideální metodou, která je dostatečně rychlá a zaručuje uspokojující přesnost měření. Můžeme tak získat údaje o poloze, průměru kmenů a výšce stromu z rozsáhlých zalesněných území.


Určení kubatur 3D skenováním - lomy, skládky, deponie

Metodu skenování mobilního či statického lze jednoduše využít i při měření v těchto prostorách. Výhodou měření pomocí skenování je rychlost zaměření daného prostoru a rychlého vyhodnocení. V případech, kdy se objemy na daném místě relativně rychle mění, je toto měření ideální. 


Digitalizace průmyslových prostor a památek

Všude tam, kde je množství měřených detailů neúměrně vysoké, je metoda skenování mobilním skenerem jedinou možností, jak podrobně zmapovat skutečný stav objektů. Průmyslové prostory a památky patří k nejsložitějším objektům v geodézii pro zaměření. Metodou 3D skenování jsme schopni zaměřit i ty nejmenší detaily. Výstupem v těchto případech bývá 3D model objektu. 


Pozemní digitální fotogrammetrie

Pozemní digitální fotogrammetrii využíváme při zaměření budov, památek a objektů, jako například soch před rekonstrukcí. Využíváme ji při tvorbě ortofotoplánů fasád. 


Letecká bezpilotní digitální fotogrammetrie

Leteckou bezpilotní digitální fotogrammetrii využíváme při měření rozsáhle plošných objemných terénních celků. Například pro vyhotovení digitálního modelu terénu, výpočty kubatur jako podklady pro projekční práce u velkých liniových staveb.