Připravujeme pro vás nový web.
Již brzy na www.geo5.cz

Geodetické práce - zaměření pozemku - geometrický plán - zaměření stavby

Nabízíme komplexní činnost v oboru. V oblasti katastru nemovitostí se jedná mimo jiné o geometrický plán (více o geometrickém plánu). Do oblasti inženýrské geodézie taktéž spadá zaměření pozemku (více o zaměření pozemku) a pro stavby zaměření stavby (více o zaměření stavby).


Z historie

Firma byla založena v roce 1993 skupinou pěti geodetů z bývalého Pražského projektového ústavu. Jednatelem společnosti se stal Ing.Vojtěch Vančura. Od počátku se firma orientovala na inženýrskou geodézii s využitím přístrojů od firmy SOKKIA, softwaru AutoCAD Map 3D, GEUS, KOKEŠ.

V roce 2004 se jednatelem stává Ing.Martin Žemlička. Dochází k modernizaci měřicí a výpočetní techniky a služby rozšiřujeme i o práci v katastru nemovitostí, se snahou nabídnout komplexní činnost v oboru.


Současnost

V současné době náš tým tvoří deset stálých pracovníků a v případě rozsáhlejších projektů využíváme externí spolupracovníky. Společnost má zavedený Integrovaný systém managementu (dále jen ISM), který vychází z požadavků a norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a jsme pojištěni v rámci odpovědnosti podnikatele do výše 12.000.000,-kč. Veškeré potřebné dokumenty naší společnosti v sekci "ke stažení".

Měřicí a výpočetní technika se stále modernizuje dle potřeb a rozsahu zakázek, což nám dává další možnosti pro kvalitní uspokojení Vašich přání jak v objemu tak v termínu zpracování.

Měřítkem naší společnosti je množství spokojených zákazníků. Chcete-li mít své zakázky, projekty odborně zaměřené a zpracované s maximální efektivitou, obraťte se na nás.