Inženýrská geodézie

 • Mapové podklady
 • Vytyčení stavby
 • Zaměření skutečného provedení stavby, včetně zpracování kompletní dokumentace pro předání na příslušné úřady a správce inženýrských sítí
 • Kontrolní zaměřování stavebních objektů
 • Vyhledávání stávajících inženýrských sítí detektorem a jejich následné zaměření
 • Zaměření daných území a následné vytvoření mapových podkladů pro projekty stavebních objektů, rekonstrukci a inženýrských sítí
 • Měření podnikových areálů a následné vyhotovení základní mapy závodu a zajištění údržby této mapy
 • Zaměřování kolejišť a dopravních staveb
 • Zaměřování vodních toků (příčné řezy, podélné profily, apod.)
 • Měření a výpočty kubatur pro projekty terénních prací
 • 3D laserové skenování – digitální model terénu
 • Veškeré vytyčovací práce ve stavebnictví
 • Zajištění funkce odpovědného geodeta