Stavební zaměření budov, pasport budov

Zaměření a následné vyhotovení pasportu stávajícího stavu budov.
  • Půdorysné řezy
  • Příčné řezy
  • Pohledy
  • 3D modely
Veškeré prováděné práce jsou digitálně zaměřovány totální stanicí s přesností 0.005m, digitálně zpracovány (možno i 3D) s výstupovým formátem DWG, DGN a DXF. Vše lze přizpůsobit osobnímu přání zákazníka (zhotovíme digitální podklad dle Vaší zaslané předlohy včetně hladin ve výkresu jejich barev a typu čar).