3D SKENOVÁNÍ A FOTOGRAMMETRIE

3D skenování pomocí mobilních či statických skenerů a bezpilotní letecká fotogrammetrie patří jednoznačně k současným nejmodernějším trendům v geodézii.  Tyto metody sběru dat dnes již běžně používáme jako standardní geodetické metody. Hlavní předností je rychlost pořízení dat v terénu. Minimálně se zatěžuje místo sběru dat svou činností (nájemníci, nemocnice, kanceláře, výrobní prostory, atd.), přičemž je ale zachována vysoká přesnost určení bodu. 

Digitalizace průmyslových prostor a památek

Všude tam, kde je množství měřených detailů neúměrně vysoké, je metoda skenování mobilním skenerem jedinou možností, jak podrobně zmapovat skutečný stav objektů. Průmyslové prostory a památky patří k nejsložitějším objektům v geodézii pro zaměření. Metodou 3D skenování jsme schopni zaměřit i ty nejmenší detaily. Výstupem v těchto případech bývá 3D model objektu.