3D SKENOVÁNÍ A FOTOGRAMMETRIE

3D laserové skenování pomocí mobilních či statických skenerů (sběr mračen bodů) a bezpilotní letecká fotogrammetrie (letecké mapování) patří jednoznačně k současným nejmodernějším trendům v geodézii.  Tyto metody sběru dat dnes již běžně používáme jako standardní geodetické metody.  

3D skenování uličních front, objektů, staveb

Nabízíme architektům, projektantů, správcům objektů i majitelům budov přístup k nejmodernější technologii, která byla ještě nedávno nepředstavitelná. Za 1 s skenování uložíme 43.000 bodů, přičemž dosahujeme přesnosti 15 mm. To dělá metodu 3D skenování ideálním nástrojem pro zaměření budov, hal, skladů, průmyslových prostor, jeskyní, lomů, uličních front, dopravních nehod a mnoho dalšího. Z mračen bodů vyhotovíme jak 2D standardní plány, tak 3D model ve formátech dle potřeby klienta.

Poptat službu


3D modely budov

Díky kombinací metod sběru dat – 3D skenování, fotogrammetrie, klasické geodetické metody jsme schopni zaměřit objekty ve 3D a následně i vyhotovit model těchto budov ve 3D. Konstruování realizujeme v programu ArchiCAD. Do tohoto modelu lze zadávat veškeré známé informace o stavbě, materiálu a mnoho dalšího a tvořit 3D informační model. Tento model pak slouží architektům, projektantům, stavebním firmám jako prvotní podklad pro jejich práci i v BIM projektování. Samozřejmě z těchto modelů lze exportovat klasické 2D digitální výstupy půdorysů, řezů a pohledů, lze exportovat tabulky místností, materiálů, veškeré informace, které do modelu zadáme.

Poptat službu


Skenování zarostlých prostor

3D skenování nyní můžeme použít v podmínkách, kde by bylo použití tradičních geodetických metod nemožné. V zarostlých územích je zásadní problém s GPS signálem, přímou viditelností a samotnou přístupností terénu. 3D skenování pomocí mobilního skeneru je pro tyto případy ideální metodou, která je dostatečně rychlá a zaručuje uspokojující přesnost měření. Můžeme tak získat údaje o poloze, průměru kmenů a výšce stromu z rozsáhlých zalesněných území.

Poptat službu


Určení kubatur 3D skenováním - lomy, skládky, deponie

Metodu skenování mobilního či statického lze jednoduše využít i při měření v těchto prostorách. Výhodou měření pomocí skenování je rychlost zaměření daného prostoru a rychlého vyhodnocení. V případech, kdy se objemy na daném místě relativně rychle mění, je toto měření ideální. 

Poptat službu


Digitalizace průmyslových prostor a památek

Všude tam, kde je množství měřených detailů neúměrně vysoké, je metoda skenování mobilním skenerem jedinou možností, jak podrobně zmapovat skutečný stav objektů. Průmyslové prostory a památky patří k nejsložitějším objektům v geodézii pro zaměření. Metodou 3D skenování jsme schopni zaměřit i ty nejmenší detaily. Výstupem v těchto případech bývá 3D model objektu. 

Poptat službu


Pozemní digitální fotogrammetrie

Pozemní digitální fotogrammetrii využíváme při zaměření budov, památek a objektů, jako například soch před rekonstrukcí. Využíváme ji při tvorbě ortofotoplánů fasád. 

Poptat službu


Letecká bezpilotní digitální fotogrammetrie - mapování

Letecké bezpilotní digitální mapování využíváme při měření rozsáhle plošných objemných terénních celků. Například pro vyhotovení digitálního modelu terénu, výpočty kubatur jako podklady pro projekční práce u velkých liniových staveb. Veškerá naše bezpilotní letadla a piloti jsou evidováni na ÚCL.

Poptat službu