INŽENÝRING, inženýrské sítě, stavební povolení

Zajišťujeme kompletní inženýrskou činnost ve výstavbě. Zejména se jedná o zajištění vyjádření a stanovisek orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, jako součást přípravy podkladů pro žádost o vydání stavebního povolení nebo rozhodnutí o umístění stavby až po kolaudační řízení, vydání kolaudace a vkladů do KN.

Zajištění vyjádření dotčených orgánů pro SP

Převezmeme za Vás veškerou agendu spojenou se získáním všech povolení nutnou pro Vaši plánovanou stavbu nebo projekt. Jsou to zejména souhlasné prohlášení a rozhodnutí úřadů nutná k zahájení stavby rodinných domů, drobných staveb, inženýrských sítí, komunikací či výstavby bytových projektů. Dle příslušného stavebního úřadu se množství dokumentů potřebných k vydání stavebního povolení liší. 


Zajištění vyjádření správců sítí pro SP

V rámci přípravy projektové dokumentace za Vás zajistíme vyjádření o existenci inženýrských sítí v lokalitě. Přes samotným započetím je ovšem nejdříve nutné zjistit, jakých správců sítí se vůbec vaše konkrétní vyjádření týká. Informaci podává příslušný stavební úřad, ale ne vždy je tato informace 100%, proto je lepší ji ověřit a oslovit správce sítí přímo přes webovou aplikaci. Průběh jednotlivých inženýrských sítí zakreslíme v digitální podobě. Počet vyjádření od správců IS  je závislý na umístění stavby a většinou není zrovna malý. Většinou se pohybuje v rozmezí od 20ti do 40ti vyjádření. Někteří správci IS požadují za svá vyjádření poplatek ve výši  cca 100 - 300,- Kč, se kterým je nutné počítat. 


Audit pozemku

Prověříme pozemek z hlediska katastru nemovitostí, zdali nejde o duplicitní vlastnictví, zda-li pozemek nemá jinou vadu omezující práva. Ověříme polohu vlastnických hranic pozemku v terénu. Prověříme pozemek z hlediska památkové ochrany, omezení z hlediska životního prostředí, využití pozemku, existence inženýrských sítí a jejich předpokladu připojení, souladu územního plánování a jeho regulativ s vaší plánovanou stavbou, technických předpokladů připojení na inženýrské sítě a existence věcných břemen.


Pozemek na klíč: komplexní služba

Hledáte pozemek? Důvěřujte našim zkušeným odborníkům v oblasti katastru nemovitostí a realit. Váš vysněný pozemek vyhledáme, prověříme a provedeme jeho audit. Budeme při vás stát i při koupi tohoto pozemku. Revize kupních smluv, revize smluv o úschově finančních prostředků a listin. Celým procesem vás provedeme.

​Nalezení a koupě pozemku, který by vyhovoval Vašim požadavkům, může být dlouhodobou a úmornou záležitostí. Díky znalosti prostředí a úzkým kontaktům v segmentu prodeje realit  můžeme dlouhodobě sledovat trh nabízených nemovitostí a v pravý čas Vás upozornit na pozemek dle Vašich představ, který byste v běžné inzerci jen těžko dohledali.


Stavba v kostce: komplexní služba

Zajistíme veškeré potřebné geodetické práce, mapové podklady pro projektanta včetně zákresu katastrálních hranic a geologického průzkumu. Vyřídíme za Vás všechna vyjádření dotčených orgánů a správců sítí k získání stavebního povolení. Při realizaci stavby provedeme opět veškeré nutné geodetické práce, zejména vytyčování a zaměřování skutečného stavu. Pro samotnou kolaudaci mezi geodetické práce patří geometrický plán a dokumentace skutečného provedení stavby. Nad rámec geodetických prací, na základě naší mnohaleté spolupráce s příbuznými profesemi Vám rádi doporučíme ověřené projektanty, technické dozory, koordinátory BOZP i stavební firmy. ​