Inženýrské sítě - zaměření a vyhledávání

V případě napojení na stávající inženýrské sítě nebo z obavy o jejich poškození provádíme detekci, případně vytyčení sítí dle podkladů správců IS. Dokumentace skutečného provedení vyhotovíme v souladu s předpisy příslušného správce IS. V případě potřeby vytyčíme a zaměříme inženýrské sítě ve zrychleném režimu zpracování.