STAVEBNÍ ZAMĚŘENÍ BUDOV

Stavební zaměření patří k základním pilířům činnosti naší společnosti. Díky modernímu strojovému vybavení a zkušenosti našich odborníků nabízíme rychlé a přesné vyhotovení dokumentace skutečného stavu budov.

Zaměření stávajících stavů budov

Stávající stav budov zaměříme a zpracujeme dle Vašeho osobního přání s výstupem formátu výkresů DWG, DXF či DGN, případně dle Vámi zaslané předlohy včetně hladin ve výkresu. V drtivé většině případů dnes používáme výhradně metodu 3D skenování, která je v terénu velmi rychlá a minimálně tak zatěžuje místo sběru dat svou činností (nájemníci, nemocnice, kanceláře, výrobní prostory, atd.). Dříve trvalo zaměření průměrné bytové jednotky 2-3 hodiny, s mobilním skenerem stejný objem prací zvládneme za 10 minut. Další obrovskou výhodou je skutečnost, že se při jednom měření díky sběru 43.000 bodů za vteřinu se zaměří každý detail.  V budoucnu tak nevznikne potřeba cokoliv doměřovat, či přeměřovat, protože vše je již naskenováno. To ušetří zákazníkům nemalé finanční prostředky. Stavební zaměření stávajícího stavu budov standardně dodáváme v měřítku 1 : 50.


Vyhotovení půdorysů, řezů a pohledů

Zaměření svislých a vodorovných konstrukcí provádíme kombinací klasických geodetických metod a mobilního 3D skenování. Výsledkem zaměření je digitální dokumentace ve formě půdorysů, příčných řezů, pohledů a 3D modelů daného prostoru. 


Pasport budov

V oblasti prostorové evidence prvků nabízíme standardizované moduly pasportu budov, místních komunikací, veřejného osvětlení, dopravního značení, městského mobiliáře, dětských hřišť, zeleně, hřbitovů. Provedeme-li pasport budov metodou 3D skenování, můžeme kdykoli v budoucnu zpracování rozšířit do formy tradičního stavebního zaměření. Pasport budov standardně dodáváme v měřítku 1 : 100.


Prohlášení vlastníka

Je dokument, kterým se budova rozdělí na bytové a nebytové jednotky. Přesně zaměříme podlahovou plochu jednotek a jednotky jako celek. Zajistíme vypracování smluv o převodu jednotek a vklad do katastru nemovitostí, založení společenství vlastníků. Nabízíme samozřejmě možnost  objednat pouze zaměření a vyhotovení grafické přílohy k prohlášení vlastníka.


3D skenování budov - sběr mračen bodů

3D skenování pomocí mobilních či statických skenerů patří jednoznačně k nejmodernějším trendům v geodézii. Jako jedna z prvních firem v ČR jsme se v GEO-5 investovali do hardwarového a softwarového vybavení pro skenování a dnes ho již běžně používáme jako standardní geodetickou metodu. Hlavní předností metody je rychlost pořízení dat v terénu. Minimálně se zatěžuje místo sběru dat svou činností (nájemníci, nemocnice, kanceláře, výrobní prostory, atd.), přičemž je ale zachována relativně vysoká přesnost určení bodu 15 mm.

Mobilním skenováním se zároveň rozšiřují možnosti zaměření detailu, který by nebyl podchycen klasickou geodetickou metodou. Skenování lze také použít pro zaměření jinak těžko měřitelných prostorů či terénů, jako zarostlé plochy, lesy, jeskyně, doly, atd. Své využití nalezne také při zaměřování průmyslových objektů či památek.