Obecně o BIMu

Informační model budovy, anglicky Building Information Modeling nebo Building Information Management, tedy zkráceně BIM je digitální model budovy od projektování, přes stavbu ke správě budovy po celou dobu životnosti. BIM je moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu.

Usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy. Umožňuje tvořit a spravovat projekty pozemních a inženýrských staveb infrastruktury - rychleji, ekonomičtěji a s nižším dopadem na životní prostředí. BIM nabízí řešení pro návrh, vizualizaci, simulace a spolupráci vycházející z obsahově bohatých informací inteligentního modelu. Umožňuje tak lepší, informovanější rozhodování a boří překážky v procesech stavebnictví. Informační model budovy má širší a obecnější využití. Nemá sloužit pouze architektovi pro generování projektové dokumentace nebo stále aktualizovaných vizualizací, ale v celém životním cyklu budovy – počínaje architekty a projektanty, přes projektové manažery a stavební firmy až třeba po správu budovy.

Přechod na BIM je spojený s částečnou změnou stávajících procesů především po stránce předávání a sdílení dat, ale také se zavedením nových technologií, které umožní BIM modely vytvářet a využívat. BIM přináší množství pozitiv, jako např.:

  •    úsporu nákladů a času počítané za celý životní cyklus stavebního díla
  •    zlepšení komunikace mezi účastníky stavebního procesu
  •    zlepšení kontroly stavebního procesu
  •    zlepšení kvality výsledného díla
  •    zvýšení transparentnosti a lepší přístup k informacím 
  •    ochranu životního prostředí díky možnostem simulací v etapě přípravy projektu
  •    snadnější možnost zpracování variant