Zaměření objektů metodou BIM

BIM je digitální model budovy od projektování, přes stavbu ke správě budovy po celou dobu životnosti. Prvotním podkladem pro projekt je zaměření stávajícího stavu objektů, jedná-li se o rekonstrukci. Či zaměření terénu, pokud jde o projekt novostaveb. Sběr dat může být buď klasickou metodou geodézie, či v dnešní době již velice často využívaným skenováním objektů. Při skenování rychlostí  cca 40.000 bodů za vteřinu nasbíráme mračna bodů ve 3D. Z těchto mračen bodů se následně modeluje objekt ve 3D. Naše společnost pracuje v ArchiCADu. Do tohoto modelu lze zadávat veškeré známě informace o stavbě, materiálu a mnoho dalšího a tvořit 3D informační model. Tento model pak slouží architektům, projektantům, stavebním firmám jako prvotní podklad pro jejich práci v BIM projektování. Samozřejmě z těchto modelů lze exportovat klasické 2D digitální výstupy půdorysů, řezů a pohledů, lze exportovat tabulky místností, materiálů, veškeré informace, které do modelu zadám.

Poptat službu