Geologický průzkum a měření radonu

V rámci přípravy podkladů pro projekční činnost zajistíme geologický průzkum a měření radonu. Dle typu podloží se geologický průzkum provádí vrtem nebo otevřeným výkopem do požadované hloubky. Detailní geologický průzkum je nezbytným podkladem pro vypracování projektové dokumentace v bodě způsobu založení stavby. Dle výše naměřené intenzity radonového záření je v projektové dokumentaci zvolen vhodný způsob ochrany objektu před zářením.