Stavba v kostce: komplexní služba

Zajistíme veškeré potřebné geodetické práce, mapové podklady pro projektanta včetně zákresu katastrálních hranic a geologického průzkumu. Vyřídíme za Vás všechna vyjádření dotčených orgánů a správců sítí k získání stavebního povolení. Při realizaci stavby provedeme opět veškeré nutné geodetické práce, zejména vytyčování a zaměřování skutečného stavu. Pro samotnou kolaudaci mezi geodetické práce patří geometrický plán a dokumentace skutečného provedení stavby. Nad rámec geodetických prací, na základě naší mnohaleté spolupráce s příbuznými profesemi Vám rádi doporučíme ověřené projektanty, technické dozory, koordinátory BOZP i stavební firmy. ​