Zajištění vyjádření dotčených orgánů pro SP

Převezmeme za Vás veškerou agendu spojenou se získáním všech povolení nutnou pro Vaši plánovanou stavbu nebo projekt. Jsou to zejména souhlasné prohlášení a rozhodnutí úřadů nutná k zahájení stavby rodinných domů, drobných staveb, inženýrských sítí, komunikací či výstavby bytových projektů. Dle příslušného stavebního úřadu se množství dokumentů potřebných k vydání stavebního povolení liší, nicméně většinou se pohybuje v rozmezí 15 až 25 dokumentů.