Zajištění vyjádření správců sítí pro SP

V rámci přípravy projektové dokumentace za Vás zajistíme vyjádření o existenci inženýrských sítí v lokalitě. Přes samotným započetím je ovšem nejdříve nutné zjistit, jakých správců sítí se vůbec vaše konkrétní vyjádření týká. Informaci podává příslušný stavební úřad, ale ne vždy je tato informace 100%, proto je lepší ji ověřit a oslovit správce sítí přímo přes geodetickou aplikaci. Průběh jednotlivých inženýrských sítí zakreslíme v digitální podobě. Počet vyjádření od správců IS  je závislý na umístění stavby a většinou není zrovna malý. Většinou se pohybuje v rozmezí od 20ti do 40ti vyjádření. Někteří správci IS požadují za svá vyjádření poplatek ve výši  cca 100 - 300,- Kč, se kterým je nutné počítat.