Dokumentace skutečného provedení stavby

Součástí každé realizované stavby je vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a to vždy dle požadavku zákazníka a v souladu s platnou směrnicí příslušné instituce, na kterou se dokumentace předává. U zakázek malého rozsahu se jedná zejména o dokumentaci skutečného provedení s předáním na IPR Praha nebo inženýrských sítí příslušným správcům. U zakázek většího rozsahu se jedná například o skutečné provedení svislých a vodorovných konstrukcí, výtahových šachet, fasádních a konstrukčních prvků atd. Dokumentace skutečného provedení je vždy ověřena razítkem a podpisem úředně oprávněného zeměměřičského inženýra.