Měření a výpočty kubatur

Pro potřeby ocenění dodávek subdodavatelů nebo projekčních prací provádíme zaměření a výpočty kubatur deponií, výškových úrovní terénu při výstavbě apod. Zaměření provádíme standardními metodami, nebo pomocí mobilního 3D skeneru. Výsledným produktem může být tedy nejen klasický geodetický výstup s vypočtenou hodnotou kubatury, tak i 3D model a mračno zaměřených bodů. Pomocí moderních metod skenování můžeme rychle a přesně provádět pravidelný monitoring na denní bázi.