Vytyčení veškerých staveb a hranic pozemků

Provádíme veškeré vytyčovací práce ve stavebnictví na projektech rodinných domů, rozsáhlých bytových či kancelářských komplexů, liniových staveb, inženýrských sítí atd. Dle projektové dokumentace nebo vyjádření správce inženýrských sítí vyznačíme v terénu polohové i výškové určení daného prvku, a to vždy v požadované přesnosti. Vytyčovací práce provádíme nejmodernějšími metodami a strojovým vybavením zaručující vysokou finanční efektivitu prací a dosažení nejvyšší možné přesnosti.