Zajištění funkce odpovědného geodeta

Naši úředně oprávnění zeměměřičští inženýři zajistí činnost odpovědného geodeta dodavatele stavby pro generální dodavatele staveb či subdodavatele stavebních prací. Zajistíme geodetické činnosti od převzetí vytyčovací sítě – kontrolu této sítě, či vybudování vytyčovací sítě. Následné vytyčení veškerých stavebních prvků až po zaměření a dokumentaci skutečného provedení stavby.

Dále pro investory nabízíme službu odpovědného geodeta investora. Kdy provádíme kontrolní činnosti pří výstavbě a vyhodnocení těchto kontrolních měření. Jde o revize geodetických podkladů před samotným započetím výstavby. Vyhotovení bodového pole stavby, či kontrolní přeměření této vytyčovací sítě. Kontrolní zaměřování skutečného provedení stavby a vyhodnocování odchylek od projektu. Konzultační a poradenskou činnost investorovi.