3D skenování budov - sběr mračen bodů

3D skenování pomocí mobilních či statických skenerů patří jednoznačně k nejmodernějším trendům v geodézii. Jako jedna z prvních firem v ČR jsme se v GEO-5 investovali do hardwarového a softwarového vybavení pro skenování a dnes ho již běžně používáme jako standardní geodetickou metodu. Hlavní předností metody je rychlost pořízení dat v terénu. Minimálně se zatěžuje místo sběru dat svou činností (nájemníci, nemocnice, kanceláře, výrobní prostory, atd.), přičemž je ale zachována relativně vysoká přesnost určení bodu 15 mm.

Mobilním skenováním se zároveň rozšiřují možnosti zaměření detailu, který by nebyl podchycen klasickou geodetickou metodou. Skenování lze také použít pro zaměření jinak těžko měřitelných prostorů či terénů, jako zarostlé plochy, lesy, jeskyně, doly, atd. Své využití nalezne také při zaměřování průmyslových objektů či památek.