Prohlášení vlastníka

Je dokument, kterým se budova rozdělí na bytové a nebytové jednotky. Přesně zaměříme podlahovou plochu jednotek a jednotky jako celek. Zajistíme vypracování smluv o převodu jednotek a vklad do katastru nemovitostí, založení společenství vlastníků. Nabízíme samozřejmě možnost  objednat pouze zaměření a vyhotovení grafické přílohy k prohlášení vlastníka.