Zaměření stávajících stavů budov

Stávající stav budov zaměříme a zpracujeme dle Vašeho osobního přání s výstupem formátu výkresů DWG, DXF či DGN, případně dle Vámi zaslané předlohy včetně hladin ve výkresu. V drtivé většině případů dnes používáme výhradně metodu 3D skenování, která je v terénu velmi rychlá a minimálně tak zatěžuje místo sběru dat svou činností (nájemníci, nemocnice, kanceláře, výrobní prostory, atd.). Dříve trvalo zaměření průměrné bytové jednotky 2-3 hodiny, s mobilním skenerem stejný objem prací zvládneme za 10 minut. Další obrovskou výhodou je skutečnost, že se při jednom měření díky sběru 43.000 bodů za vteřinu se zaměří každý detail.  V budoucnu tak nevznikne potřeba cokoliv doměřovat, či přeměřovat, protože vše je již naskenováno. To ušetří zákazníkům nemalé finanční prostředky. Stavební zaměření stávajícího stavu budov standardně dodáváme v měřítku 1 : 50.