STOP COVID-19

17. 03. 2020

Vážení klienti, kolegové, přátelé, kamarádi….

Všichni řešíme aktuální krizovou situaci, kdy od 12.3.2020 je kvůli epidemii COVID 19 na 30 dnů v ČR vyhlášen nouzový stav a od 16.3. do 24.3. 6:00 je omezen volný pohyb osob.

I my pro vás máme několik aktuálních informací, které jsme v těchto dnech byli nuceni zavést a informací v jakém režimu nyní fungujeme.

 • KANCELÁŘ
  • Kancelář pro zaměstnance otevřená je, ale ve velice omezeném provozu. Což znamená, že momentálně je v kanceláři pouze sekretářka či jednatel. Zaměstnanci, spolupracovníci pracují ze svých domovů. Klienty momentálně v kanceláři nelze přijmout.
  • Veškerý kontakt s klienty přes e-maily, telefony, sms, skype a podobné aplikace.

GEODETICKÉ PRÁCE, INŽENÝRING (terénní práce)

 • Snažíme se realizovat exteriérové práce, takové, kde je pouze náš pracovník. Což nám naše zakázky a naše technika umožňují a s klienty do styku přijít nemusíme. Jde především o geometrické plány, polohopisní a výškopisné zaměření, UAV letecké mapování a podobné projekty.
 • Stavební zaměření (3D skenování) pouze u prázdných nemovitostí. Bohužel nyní musíme s ohledem na Vaše a naše zdraví odmítat zaměření bytových domů.
 • Detailnější postup sjednáváme na základě konkrétního zadání a požadavku.
 • Inženýring pouze s telefonem a mailovou komunikací. Návštěva úřadu jen v nejkrajnějším případě a pokud nelze komunikovat elektronicky.

REALITNÍ ČINNOST

 • PROHLÍDKY NEMOVITOSTÍ
  • Z hlediska nás, z pracovní pozice realitního makléře, je prohlídku možné realizovat, ale pro Vás případné zájemce (kupující, nájemci) platí zákaz za tímto účelem vycházet.
  • Abychom neriskovali zdraví své, svých blízkých a ani klientů tak na náborové prohlídky ke klientům do jejich domovů nejezdíme.
 • UZAVÍRÁNÍ SMLUV
  • Nelze je uzavírat v provozovně realitní kanceláře, ale je možné ověřit podpisy na poště.
  • Doporučujeme: osobní kontakt realizovat jen pokud je to opravdu nezbytně nutné a dodržovat doporučená pravidla - mít roušku, nepodávat si ruce, dodržovat odstup atd. Vše ostatní můžeme řešit e-mailem nebo v případě potřeby odložíme.
  • Zprostředkovatelské smlouvy, rezervační smlouvy a další smluvní dokumentace, kde není potřeba ověřený podpis řešíme pomocí e-mailu.
 • POZNÁMKA K JIŽ UZAVŘENÝM SMLUVNÍM ZÁVAZKŮM
  • Současná epidemie patří mezi případy tzv. vyšší moci, tzn. je to mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli toho, kdo mohl porušením své smluvní povinnosti způsobit škodu.
  • Jde tedy podle Občanského zákoníku o překážku vylučující odpovědnost za škodu.
  • Neznamená to, že automaticky můžeme všichni porušovat smlouvy, smlouvy se mají plnit, a to platí i ve stavu nouze. 
  • Ale pokud někdo smlouvu poruší a dojde ke vzniku škody a tato osoba prokáže, že v plnění mu zabránil koronavirus nebo opatření přijatá vládou a skutečně tuto překážku nemohl ani předvídat a ani překonat, pak za tuto škodu neodpovídá.
  • Poškozená strana však může i nadále uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy či úhradu smluvní pokuty, pokud je ve smlouvě sjednána a nebude s ohledem na konkrétní situaci v rozporu s dobrými mravy.

Prosím, šiřte okolo sebe nikoliv virus, ale optimismus, zdravý rozum, zodpovědnost a ohleduplnost vůči všem ostatním.

Je v zájmu nás všech, aby se epidemie co nejrychleji zastavila, život se vrátil do starých kolejí a ztráty lidské i ekonomické byly co nejmenší. Záleží na každém z nás.

Děkuji

Ing. Martin Žemlička


Novinky

STOP COVID-19

17. 03. 2020

17.3.2020 Aktuální informace o našem provozu v době vyhlášeného nouzového stavu.

více

Video ze zaměření a vyhotovení 3D modelu mostu

14. 03. 2020

Videoprezentace ze zaměření mostu v Kyjích. Následné vyhotovení 3D modelu a exportu do 2D dokumentace.

více

DNES 3.3.2020 NOVÝ REALITNÍ ZÁKON

05. 03. 2020

Dnes 3.3.2020 nabývá účinnosti Zákon o realitním zprostředkování.

více

3D model | BIM pro FACILITY MANAGEMENT

04. 03. 2020

Zpracované video z provedeného pasportu kancelářského objektu v Praze.

více

PF 2020: Vše nejlepší do nového roku 2020 přeje GEO-5

31. 12. 2019

Rok se s rokem sešel, a pokud byl rok 2019 rokem Báječným, Inspirativním a Mimořádným ve všech směrech a zejména v tom, co jste si pro uplynulý rok naplánovali, co jiného si přát v novém roce 2020?

více

Časopis ERA21 opět s tématem BIM i 3D laserového skenování

09. 12. 2019

Kromě odborných článků věnovaných tentokrát především architektuře v Polsku, si v letošním posledním čísle časopisu ERA21 můžete nalistovat také náš článek o možnostech využití mračen bodů od geodetů v architektonické či projekční praxi.

více

Vybojovali jsme zlaté medaile na turnaji Open BIM Cup 2019

20. 10. 2019

Společně s dalšími týmy z Odborné rady pro BIM jsme se zúčastnili 4. ročníku turnaje v minikopané Open BIM Cup 2019, který se uskutečnil ve čtvrtek 17. října 2019.

více

Ohlédnutí za výroční konferencí BIM DAY 2019

11. 10. 2019

Výroční konference Odborné rady pro BIM je úspěšně za námi. V úterý 8. října 2019 se v pražských Letňanech sešli odborníci ve stavebnictví, aby diskutovali o metodě BIM - informačním modelování staveb.

více

Potkáme se na BIMDAY 2019

04. 10. 2019

Již v úterý 8. října 2019 se uskuteční výroční konference BIM DAY 2019, tentokrát poprvé v areálu PVA v pražských Letňanech. Akci každoročně organizuje Odborná rada pro BIM, jejímž je GEO-5 řádným členem.

více

Chystáme se na ARCHIDAYS 2019 v Jihlavě

29. 05. 2019

Ve dnech 13. a 14. června 2019 se s námi můžete setkat na ARCHIDAYS 2019, konference určené pro uživatele ARCHICADu i jeho příznivce. Chceme architektům a projektantům, kteří, stejně jako my v GEO-5, využívají ARCHICAD představit náš pohled na nové technologie, které ovlivnily naši geodetickou praxi.

více

GEO-5 zase o rok starší. A také zkušenější.

10. 05. 2019

Již přes čtvrt století poskytuje GEO-5 geodetické a realitní služby svým klientům. Za tu dobu se podařilo realizovat přes 7.350 zakázek pro více než 6.500 spokojených zákazníků.

více

Cesta geodeta k PointCloudu a 3D modelu

23. 01. 2019

V prvním letošním ARCHINEWS najdete mimo jiné i stručnou rekapitulaci toho, jak se v poslední době změnila práce geodetů.

více

PF 2019: Nechť je rok 2019 Báječný, Inspirativní a Mimořádný

27. 12. 2018

Nechť je rok 2019 rokem Báječným, Inspirativním a Mimořádným ve všech směrech a zejména v tom, co pro příští rok plánujete.

více

Vyšlo letošní poslední číslo časopisu ERA21

12. 12. 2018

A v něm si kromě zajímavých architektonických článků zaostřených především na Estonsko, můžete přečíst také náš článek o možnostech využití mračen bodů od geodetů v architektonické či projekční praxi.

více

Na skok v Mnichově

29. 11. 2018

Martin Žemlička, jednatel společnosti GEO-5, si udělal výlet do Mnichova. Na konci listopadu však rozhodně cílem jeho návštěvy nemohl být proslulý mnichovský Octoberfest, nýbrž veskrze odborná akce.

více

Nově zaměřujeme pomocí 3D laserového skeneru FARO FOCUS

22. 11. 2018

Rozšířili jsme nabídku 3D laserového skenování a sběru dat pro potřeby zaměřování staveb.

více