STOP COVID-19

17. 03. 2020

Vážení klienti, kolegové, přátelé, kamarádi….

Všichni řešíme aktuální krizovou situaci, kdy od 12.3.2020 je kvůli epidemii COVID 19 na 30 dnů v ČR vyhlášen nouzový stav a od 16.3. do 24.3. 6:00 je omezen volný pohyb osob.

I my pro vás máme několik aktuálních informací, které jsme v těchto dnech byli nuceni zavést a informací v jakém režimu nyní fungujeme.

 • KANCELÁŘ
  • Kancelář pro zaměstnance otevřená je, ale ve velice omezeném provozu. Což znamená, že momentálně je v kanceláři pouze sekretářka či jednatel. Zaměstnanci, spolupracovníci pracují ze svých domovů. Klienty momentálně v kanceláři nelze přijmout.
  • Veškerý kontakt s klienty přes e-maily, telefony, sms, skype a podobné aplikace.

GEODETICKÉ PRÁCE, INŽENÝRING (terénní práce)

 • Snažíme se realizovat exteriérové práce, takové, kde je pouze náš pracovník. Což nám naše zakázky a naše technika umožňují a s klienty do styku přijít nemusíme. Jde především o geometrické plány, polohopisní a výškopisné zaměření, UAV letecké mapování a podobné projekty.
 • Stavební zaměření (3D skenování) pouze u prázdných nemovitostí. Bohužel nyní musíme s ohledem na Vaše a naše zdraví odmítat zaměření bytových domů.
 • Detailnější postup sjednáváme na základě konkrétního zadání a požadavku.
 • Inženýring pouze s telefonem a mailovou komunikací. Návštěva úřadu jen v nejkrajnějším případě a pokud nelze komunikovat elektronicky.

REALITNÍ ČINNOST

 • PROHLÍDKY NEMOVITOSTÍ
  • Z hlediska nás, z pracovní pozice realitního makléře, je prohlídku možné realizovat, ale pro Vás případné zájemce (kupující, nájemci) platí zákaz za tímto účelem vycházet.
  • Abychom neriskovali zdraví své, svých blízkých a ani klientů tak na náborové prohlídky ke klientům do jejich domovů nejezdíme.
 • UZAVÍRÁNÍ SMLUV
  • Nelze je uzavírat v provozovně realitní kanceláře, ale je možné ověřit podpisy na poště.
  • Doporučujeme: osobní kontakt realizovat jen pokud je to opravdu nezbytně nutné a dodržovat doporučená pravidla - mít roušku, nepodávat si ruce, dodržovat odstup atd. Vše ostatní můžeme řešit e-mailem nebo v případě potřeby odložíme.
  • Zprostředkovatelské smlouvy, rezervační smlouvy a další smluvní dokumentace, kde není potřeba ověřený podpis řešíme pomocí e-mailu.
 • POZNÁMKA K JIŽ UZAVŘENÝM SMLUVNÍM ZÁVAZKŮM
  • Současná epidemie patří mezi případy tzv. vyšší moci, tzn. je to mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli toho, kdo mohl porušením své smluvní povinnosti způsobit škodu.
  • Jde tedy podle Občanského zákoníku o překážku vylučující odpovědnost za škodu.
  • Neznamená to, že automaticky můžeme všichni porušovat smlouvy, smlouvy se mají plnit, a to platí i ve stavu nouze. 
  • Ale pokud někdo smlouvu poruší a dojde ke vzniku škody a tato osoba prokáže, že v plnění mu zabránil koronavirus nebo opatření přijatá vládou a skutečně tuto překážku nemohl ani předvídat a ani překonat, pak za tuto škodu neodpovídá.
  • Poškozená strana však může i nadále uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy či úhradu smluvní pokuty, pokud je ve smlouvě sjednána a nebude s ohledem na konkrétní situaci v rozporu s dobrými mravy.

Prosím, šiřte okolo sebe nikoliv virus, ale optimismus, zdravý rozum, zodpovědnost a ohleduplnost vůči všem ostatním.

Je v zájmu nás všech, aby se epidemie co nejrychleji zastavila, život se vrátil do starých kolejí a ztráty lidské i ekonomické byly co nejmenší. Záleží na každém z nás.

Děkuji

Ing. Martin Žemlička


Novinky

nepřetržitě v terénu již 29 let!

18. 05. 2022

GEO-5, nepřetržitě v terénu již 29 let.

více

PF 2022

21. 12. 2021

Krásné a pohodové vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku přeje GEO-5

více

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

27. 05. 2021

GEO-5 oslavilo 28 let.

více

Nové video - ĎOLÍČEK, víc než stadion

31. 03. 2021

Do našich videí ze zaměření, jsme přidali nové video. ZAMĚŘENÍ | 3D LASER SKEN | 3D MODEL | BIM.

více

21.3.2021 MEZINÁRODNÍ DEN GEODETŮ

21. 03. 2021

Dnes 21.3.2021 s námi společně můžete oslavit mezinárodní den geodetů.

více

PF 2021

23. 12. 2020

Krásné a pohodové vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku přeje GEO-5

více

Letní škola BIM 2020 - Žatecký pivovar

11. 10. 2020

Ohlédnutí za letní školou BIM, která se konala v září 2020.

více

Open BIM Cup 2020

18. 08. 2020

Turnaj v minikopané.

více

Potkáme se na BIMDAY 2020

18. 08. 2020

Jak se informační modelování staveb osvědčuje v praxi?

více

ĎOLÍČEK ZAMĚŘEN A DATA ZPRACOVÁNA

22. 07. 2020

Ďolíček zaměřen a data zpracována! Zaměření | 3D skenování | UAV mapování | 3D model | BIM

více

GEO-5 oslavilo 27 let

20. 04. 2020

GEO-5 si připomnělo další rok na trhu a celkově tedy oslavilo 27 let v oboru geodézie.

více

ĎOLÍČEK, VÍC NEŽ STADION

27. 03. 2020

A jde se na to!!! Začínáme měřit "ĎOLÍČEK" Zaměření | 3D skenování | UAV mapování | 3D model

více

STOP COVID-19

17. 03. 2020

17.3.2020 Aktuální informace o našem provozu v době vyhlášeného nouzového stavu.

více

Video ze zaměření a vyhotovení 3D modelu mostu

14. 03. 2020

Videoprezentace ze zaměření mostu v Kyjích. Následné vyhotovení 3D modelu a exportu do 2D dokumentace.

více

DNES 3.3.2020 NOVÝ REALITNÍ ZÁKON

05. 03. 2020

Dnes 3.3.2020 nabývá účinnosti Zákon o realitním zprostředkování.

více

3D model | BIM pro FACILITY MANAGEMENT

04. 03. 2020

Zpracované video z provedeného pasportu kancelářského objektu v Praze.

více