NÁKUP POZEMKU

Hledáte pozemek? Důvěřujte našim zkušeným odborníkům v oblasti katastru nemovitostí a realit. Váš vysněný pozemek vyhledáme, prověříme a provedeme jeho audit. Budeme při vás stát i při koupi tohoto pozemku. Revize kupních smluv, revize smluv o úschově finančních prostředků a listin. Celým procesem vás provedeme. Lze si objednat komplet službu či jen její určité fáze.

Najdeme pozemek

Díky znalosti prostředí a úzkým kontaktům v segmentu prodeje realit můžeme dlouhodobě sledovat trh nabízených nemovitostí a v pravý čas Vás upozornit na pozemek dle Vašich představ, který byste v běžné inzerci jen těžko dohledali. Pozemek budeme dlouhodobě vyhledávat dle Vámi zadaných parametrů.

Audit pozemku

Prověříme pozemek z hlediska katastru nemovitostí, zdali nejde o duplicitní vlastnictví, zdali pozemek nemá jinou vadu omezující práva. Ověříme polohu vlastnických hranic pozemku v terénu, omezení z hlediska památkové ochrany, životního prostředí, využití pozemku, existence inženýrských sítí a jejich předpokladu připojení, souladu územního plánování a jeho regulativ s vaší plánovanou stavbou, technických předpokladů připojení na inženýrské sítě a existence věcných břemen.

Vytyčení hranic pozemku

Před nákupem pozemku či jeho prodejem doporučujeme kontrolně zaměřit či vytyčit neznatelné vlastnické hranice.

Geometrický plán

V případě oddělení části pozemku ke koupi či k prodeji je potřeba vyhotovit geometrický plán. Geometrický plán může být i k vyznačení věcného břemena, či zpřesnění vlastnických hranic. Tento geometrický plán je následně ověřen katastrálním úřadem.

Katastr nemovitostí

Zajistíme výpis z katastru nemovitostí, opisy smluv vztahující se k pozemku, poslední kupní smlouvy a geometrické plány.

Koupě pozemku

Budeme při vás stát i při koupi tohoto pozemku. Revize kupních smluv, revize smluv o úschově finančních prostředků a listin. Celým procesem vás provedeme. Z řad našich odborníků vám lze zajistit i financování tohoto nákupu.

PLÁNOVÁNÍ A PROJEKT

Provedeme Vás celým procesem od koupi pozemku, přes projektové práce až ke stavebnímu povolení. Připravíme veškeré mapové podklady pro projektanta včetně zákresu katastrálních hranic a geologického průzkumu. Vyřídíme za Vás všechna vyjádření dotčených orgánů a správců sítí k získání stavebního povolení. Doporučíme či zajistíme architektonickou či projekční kancelář.

Tvorba mapových podkladů pro projekt

Provedeme polohové a výškové zaměření pozemku a okolí pozemku včetně situace vjezdu a její návaznosti na dopravní situaci. Zaměření odevzdáme standardně ve formátu DWG či DGN se zákresem katastrálních hranic. Celé zaměření připojeno na souřadnicový a výškový systém S-JTSK a Bpv. Jsme připraveni zaměřit i specifická přání objednatele, architekta, či projektanta.

Zákres sítí do mapy

V rámci přípravy projektové dokumentace za Vás zajistíme vyjádření o existenci od všech správců inženýrských sítí v lokalitě a průběh jednotlivých inženýrských sítí zakreslíme v digitální podobě.

Geologický průzkum a měření radonu

Zajistíme geologický průzkum a měření radonu.

Projekt

Z řad našich spolupracovníků Vám můžeme doporučit/zajistit veškeré projekční práce.

Vyřízení vyjádření dotčených orgánů pro sp

Převezmeme zaVás veškerou agendu spojenou se získáním všech povolení nutnou pro vaši plánovanou stavbu nebo projekt. Jsou to zejména souhlasné prohlášení a rozhodnutí úřadů nutná k zahájení stavby rodinných domů.

Vyřízení vyjádření dotčených správců sítí pro sp

Zajistíme vyjádření o existenci inženýrských sítí v lokalitě a průběh jednotlivých inženýrských sítí zakreslíme v digitální podobě.

Stavební povolení

Převezmeme veškerou agendu a zajistíme stavební povolení.

STAVBA A KOLAUDACE

Provedeme Vás celám procesem stavby domu až ke kolaudaci. Pomůžeme Vám vybrat stavební firmu, zajistíme veškeré geodetické práce a provedeme veškeré úkony vedoucí k vydání kolaudačního rozhodnutí.

Výběr stavební firmy

Z řad našich spolupracujících firem Vám můžeme doporučit/zajistit veškeré dodavatele stavebních prací.

Vytyčení hranic pozemku

Před výstavbou domu provedeme vytyčení vlastnických hranic pozemku dle podkladů z katastru nemovitostí. Sezveme dotčené vlastníky vytyčené hranice. Následně se dá realizovat oplocení bez případných sousedských sporů v budoucnosti.

Vytyčení polohy domu

Dle schválené projektové dokumentace provedeme vytyčení domu na stavbě. Vytyčení může realizovat pouze úředně odpovědný zeměměřičský inženýr (ÚOZI).

Stavba

Z řad našich spolupracujících firem Vám můžeme doporučit/zajistit veškeré dodavatele stavebních prací.

Geodetické činnosti při výstavbě

Zejména pro stavby většího rozsahu provedeme podrobné vytyčování v průběhu stavby, kontrolní měření daných prvků a svislostí konstrukcí, měření a výpočty kubatur.

Skutečné provedení stavby

Provedeme zaměření a vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Vždy dle požadavku zákazníka a v souladu s platnou směrnicí příslušné instituce, na kterou se dokumentace předává. V Praze je to například dokumentace pro Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, výkres definičního bodu stavby a výkres adresního místa stavby.

Geometrický plán

Vyhotovíme geometrický plán pro potřeby zápisu budovy do katastru nemovitostí. Vyhotovíme další potřebnou geodetickou dokumentaci nutnou pro kolaudační řízení.

Kolaudace

Koordinace veškeré dokumentace po ukončení stavebních prací vedoucí k vydání kolaudačního rozhodnutí či souhlasu s užíváním stavby. Následné zažádání o přidělení čísla popisného a zajištění vkladu budovy do katastru nemovitostí.