PODMÍNKY POUŽITÍ

Jsme velmi rádi, že Vás tu máme, přesto si dovolujeme vyhradit následující pravidla.

Společnost GEO5 s.r.o. (dále jen „majitel portálu“) vám dává oprávnění prohlížet a stahovat materiály z tohoto webu výhradně pro osobní nekomerční použití.

Materiály, které se zde nalézají nesmíte bez písemného souhlasu majitele portálu žádným způsobem šířit, reprodukovat, veřejně vystavovat či upravovat, nebo jinak používat pro jakýkoliv veřejný či komerční účel.

Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby.

Vezměte na vědomí, že všechny informace nebo materiály zaslané majiteli portálu v souvislosti s tímto portálem nebudou považovány za důvěrné – vyjma těch, na které se vztahuje zákon o ochraně osobních údajů.

Je zakázáno přenášet nebo zasílat na tento webový portál nebo z tohoto webového portálu jakékoliv nezákonné, výhružné, urážlivé, pomlouvačné, neslušné, pornografické či jiné materiály, které porušují jakýkoliv zákon.

Majitel portálu není v žádném případě komukoliv odpovědný za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím těchto webových stránek nebo z tohoto webu odkazujících stránek. Majitel portálu může kdykoliv revidovat tyto podmínky tím, že aktualizuje tento zápis.

Všechny okolnosti užívání tohoto webu, které nejsou v těchto Podmínkách výslovně uvedeny, se řídí platným právním řádem České republiky.

Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.