3D skenování pomocí mobilních či statických laserových skenerů patří jednoznačně k současným nejmodernějším trendům v geodézii. Tyto metody sběru dat dnes již běžně používáme jako standardní geodetické metody. Následně lze z mračna bodů zpracovávat 2D dokumentaci, či 3D modely, dle přání zákazníka. 

3D SKEN | 3D MODEL | BIM