3D model rodinného domu pro rekonstrukci

Zaměření stávajícího stavu rodinného domu před plánovanou rekonstrukcí. Pro zaměření byla použita totální stanice (exteriéry - polohopis a výškopis). Pro zaměření interiérů objektu byl využit mobilní laserový skener GeoSLAM ZEB1. Po zpracování nasbíraných dat je výstupem pro plánovanou rekonstrukci 3D model objektu v nativním formátu ARHICADu, případně ve formátu IFC.