Autosalon Škoda a VW Podbaba

Praha 6 - Dejvice, Podbaba - výstavba nového autosalonu Šoda a VW. V pozici odpovědného geodeta generálního dodavatele stavby jsme zde realizovali veškeré geodetické práce a spolupracovali jsme i s jednotlivými dodavateli stavebních prací. Vytyčovací a kontrolní geodetické práce. Zaměření skutečného provedení veškerých realizovaných objektů. Vyhotovení DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby), zpracování geometrických plánů. Součinnost při kolaudačním řízení a následném vkladu do katastru nemovitostí.