Ústí nad Labem - stavební zaměření

Zaměření stávajícího stavu objektu v Ústí nad Labem před plánovanou rekonstrukcí. Pro zaměření byla použita totální stanice (exteriéry - polohopis a výškopis). Pro zaměření interiérů objektu byl využit mobilní laserový skener GeoSLAM ZEB1 a FARO. Po zpracování nasbíraných dat je výstupem pro plánovanou rekonstrukci 2D dokumentace.