Stavební pozemek k.ú. Sedlčánky u Čelákovic

Při prodeji tohoto pozemku a chaty na něm bylo zjištěno, že rekreační objekt není zapsán v katastru nemovitostí a není zkolaudován. A tak jsme provedli zaměření, vyhotovili geometrický plán a pasport stavby. Byli jsme nápomocni při kolaudačním řízení a vkladu do KN. Následně jsme zrealizovali kompletní servis při prodeji.