3D skenování pomocí mobilních či statických laserových skenerů a bezpilotní letecká fotogrammetrie patří jednoznačně k současným nejmodernějším trendům v geodézii. Tyto metody sběru dat dnes již běžně používáme jako standardní geodetické metody. 3D modely zpracovány v programech Archicad či Revit, dle přání zákazníka.

3D SKEN | 3D MODEL | BIM