Činžovní dům, Vojtěšská - 3D model, BIM

Mnoho investorů má nyní již požadavek na zaměření stavebního objektu a zpracování modelu ve 3D. S přesností do 1:50. Zaměření zde bylo provedeno kombinací geodetických metod a 3D skenováním. Díky 3D datům ze skenování jsme v programu ArchiCad vykonstruovali model ve 3D. Z tohoto modelu lze jednoduše exportovat výkresy do 2D – půdorysy, řezy, pohledy. Tento model má přidanou hodnotu i pro projektanty pro BIM projektování. Veškerým vymodelovaným konstrukcím přidáváme i data, která nám jsou známa z předchozích dokumentací. Vznikl tak 3D model – BIM model. Podívejte se na naše video.