Zaměření technologické lávky - 3D model

Pro statické posouzení jsme zaměřili konstrukci technologické lávky plynovodu ve výrobním areálu v Praze v Satalicích. Pro zaměření jsme využili terestriální skener FARO Focus M70. Mračna bodů  byla zpracována programem FARO Scene a poté importována ve formátu e57 jako podklad pro vynesení 3D modelu technologické lávky v programu ARCHICAD. Z 3D modelu byla následně připravena 2D dokumentace.