https://www.high-endrolex.com/2

Administrativní a skladová hala, Kralupy nad Vltavou - GEO 5

Administrativní a skladová hala, Kralupy nad Vltavou

Kralupy nad Labem. V pozici odpovědného geodeta generálního dodavatele stavby jsme zde realizovali veškeré geodetické práce a spolupracovali jsme i s jednotlivými dodavateli stavebních prací. Vytyčovací síť stavby, vytyčení pilot a sloupů. Kontrolní geodetické práce. Zaměření skutečného provedení veškerých realizovaných objektů. Vyhotovení DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby), zpracování geometrických plánů. Součinnost při kolaudačním řízení a následném vkladu jednotek do katastru nemovitostí.

https://www.high-endrolex.com/2