Auto Jarov - geodetické práce

Praha 9 - Jarov, areál společnosti Auto Jarov.  V pozici odpovědného geodeta generálního dodavatele stavby v tomto areálu realizujeme veškeré geodetické práce a spolupracjeme s jednotlivými dodavateli stavebních prací. Vytyčovací a kontrolní geodetické práce. Zaměření skutečného provedení veškerých realizovaných objektů. Vyhotovení DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby), zpracování geometrických plánů. Součinnost při kolaudačním řízení a následném vkladu do katastru nemovitostí.