Bytový dům – „Rezidence Šlikova“

V pozici odpovědného geodeta generálního dodavatele stavby jsme zde realizovali veškeré geodetické práce a spolupracovali jsme i s jednotlivými dodavateli stavebních prací. Od vyhotovení vytyčovací sítě stavby, vytyčení pilotů, základových desek, komplet vytyčování betonových monolitů, vytyčení komunikací, chodníků, inženýrských sítí. Kontrolní geodetické práce. Až po zaměření skutečného provedení veškerých realizovaných objektů. Vyhotovení DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby), zpracování geometrických plánů. Součinnost při kolaudačním řízení a následném vkladu jednotek do katastru nemovitostí.