Bytový dům U Žižkovské Radnice

Novostavba bytového domu v katastru Prahy 3. V pozici odpovědného geodeta generálního dodavatele stavby jsme zde realizovali veškeré geodetické práce a spolupracovali jsme i s jednotlivými dodavateli stavebních prací. Kontrolní geodetické práce. Až po zaměření skutečného provedení veškerých realizovaných objektů. Vyhotovení DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby), zpracování geometrických plánů. Součinnost při kolaudačním řízení a následném vkladu jednotek do katastru nemovitostí.