Park Solidarita - DTM

Městskou částí Praha 10 jsme byli osloveni o vyhotovení DTM (digitální technické mapy) parku a přilehlého okolí. Jde standardní geodetickou zakázku. Zaměření celého areálu souřadnicové a výškové připojení na S-JTSK a Bpv. Zákres vlastnických hranic do situace. Vyšetření a zákres inženýrských sítí.