Vilapark Uhříněvská obora

Výstavba bytového komplexu – Vilapark Uhříněvská obora Praha – odpovědný geodet investora a generálního dodavatele stavby. Jako odpovědný geodet investora jsme zde realizovali veškeré geodetické práce pro projekční činnost. Zaměření pozemků a vyhotovení podkladů pro projekční práce. Realizaci geometrických plánů pozemků a jejich vytyčení před výstavbou. Následně jsme zde byli i jako geodet generálního dodavatele stavby, realizovali veškeré geodetické práce a spolupracovali jsme i s jednotlivými dodavateli stavebních prací. Od vyhotovení vytyčovací sítě stavby, vytyčení pilotů, základových desek, komplet vytyčování betonových monolitů, vytyčení komunikací, chodníků, inženýrských sítí. Kontrolní geodetické práce. Až po zaměření skutečného provedení veškerých realizovaných objektů. Vyhotovení DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby), zpracování geometrických plánů. Součinnost při kolaudačním řízení a následném vkladu jednotek do katastru nemovitostí.