Časopis ERA21 6/2018 využití mračen bodů od geodetů

Časopis ERA21 6|18 kromě zajímavého architektonického obsahu přináší také několik článků na téma BIM - informačního modelování staveb. Můžete si zde přečíst také náš článek o možnostech využití mračen bodů od geodetů v architektonické či projekční praxi.

Využití mračen bodů od geodetů

Článek shrnuje možnosti využití mračen bodů v geodetické praxi s ohledem na požadavky architektů a projektantů. Mračna bodů, nebo také z angličtiny převzatý a též hojně v odborné praxi používaný pojem PointCloud, jsou datovým výstupem tzv. 3D laserového skenování, využívaného stále častěji pro sběr dat při zaměřování stávajících budov a staveb.

Stručně řečeno, jedná se o technologii, která pomocí laserového paprsku zachytí prostorové souřadnice skenovaného prostoru. Z těchto souřadnic vznikne síť bodů v závislosti na nastavené hustotě, respektive požadavku na přesnost. Po zpracování dat ze skeneru vzniknou již zmiňovaná mračna bodů, chcete-li PointCloud. Výhodou technologie 3D laserového skenování je bezesporu rychlost sběru dat v místě jejich pořizování, přesnost a komplexní zachycení zaměřovaných prostor. Podklady pro vynesení zaměření v podobě mračen bodů jsou čím dál více populárnější. Je to dáno jednak čím dál větší dostupností různých typů laserových skenerů v geodetických kancelářích a v druhé řadě také zvýšenou poptávkou ze strany architektonických a projekčních ateliérů.

Poptávku ze strany architektů a projektantů si lze vysvětlovat jednoznačně tím, že již několik let dokáží CAD/BIM nástroje s mračny bodů pracovat. Práce s mračny v těchto nástrojích však především (a pouze) spočívá v jejich podložení jako podkladu zaměření do modelovacího prostoru, který poslouží pro vynesení 3D modelu zaměřované stavby, který můžeme vnímat jako výborný základ pro další fáze projektovaní metodou BIM.

Mračno bodů: Nadhledová perspektiva skenu novostavby rodinného domu včetně pozemku – stav před dokončením terénních úprav. Mračna pomohou projektantovi ověřit kubatury deponií zeminy na pozemku a zajistit vyrovnanou bilanci zemních prací.

Mračna bodů nejsou model!

A tím méně 3D model a už vůbec ne BIM model. Mračna bodů jsou v zásadě "shlukem" bodů rozmístěných v prostoru, nesoucích s sebou informaci o pozici (X,Y,Z souřadnice a informace o barvě bodu (intenzita, odstín šedi či RGB hodnota)). Samotná mračna bodů je potřeba opravdu vnímat jako "pouhý" podklad pro modelování zaměřovaného objektu. Momentálně neexistuje magické tlačítko ani kouzelná hůlka v žádném softwarovém nástroji, která by dokázala z mračen bodů (polo)automatizovaně vygenerovat stavební objekty typu zeď, deska, sloup, okenní výplň a podobné, se kterými standardně pracuje architekt či projektant v BIM modelovacích softwarových nástrojích.

Pokračování v časopise ERA21 6/2018 nebo náhled článku k přečtení zde:

https://issuu.com/geo5cz/docs/618_era21_geo-5-clanek