Časopis ERA21 6/2019 opět s tématem BIM i 3D laserového skenování

V časopise ERA21 6/2019 jsme publikovali článek o 3D laserovém skenování a BIM.

Kromě odborných článků věnovaných tentokrát především architektuře v Polsku, si v letošním posledním čísle časopisu ERA21 můžete nalistovat také náš článek o možnostech využití mračen bodů od geodetů v architektonické či projekční praxi.

Nové přístroje v rukou geodetů? Výhoda v praxi architektů

Digitální procesy, které vstupují obecně do stavebnictví, ovlivňují každého z účastníků stavebního procesu svým způsobem. V geodézii se při sběru dat stále více prosazují 3D laserové skenery nebo využívání dronů… Digitální technologie nejenže zkvalitňují stávající služby, ale mohou nabízet další přidané hodnoty, které si mnohdy nedokážeme uvědomit. Na příkladu pasportu objektu panelového domu si naznačíme, že dokumentace zaměření stávajícího stavu objektu nemusí skončit „jen“ u vytvoření a předání 2D výkresů ve formátu PDF nebo DWG.

Sběr dat na ploché střeše bytového domu pomocí přístroje FARO FOCUS M70.

Sběr dat

Sběr dat u tohoto projektu probíhal pomocí dvou přístrojů. Pro exteriérový sběr dat byl nasazen terestrický skener FARO FOCUS M70. Pro sběr dat v interiéru byl použit ruční mobilní laserový skener GeoSLAM ZEB1. Rychlost sběru dat – zaměření bytů formou skenování v interiérech obývaných bytů ocenili především jejich obyvatelé, neboť skenování jednotlivých bytů většinou nezabralo více než 15 až 20 minut. Dalšího zefektivnění práce při skenování interiérů bytů bylo dosaženo v případě, že se podařilo postupně naskenovat všechny bytové jednotky v rámci podlaží, případně v rámci bloku bylo zpřístupněno co nejvíce bytů v předem dohodnutých časech…

Další podklady získané při sběru dat

Při sběru dat pomocí nových technologií však nevznikají jen mračna bodů. Záleží na typu skeneru, nicméně při témže zaměření lze mnohdy zaznamenávat i videozáznam či pořizovat fotodokumentaci. A tak přidanou hodnotou pro další práce na projektu mohou pro architekty či projektanty být mimo mračen bodů jako komplexního zachycení reality ve 3D, také pořízení fotodokumentace stavu objektu nebo videozáznam zaměřovaných prostor.

Axonometrie - pohled na mračno bodů v perspektivě v prostředí 3D/BIM programu ARCHICAD. Import mračen bodů proběhl pomocí formátu E57. Ten vznikl zpracováním programu FARO SCENE, který geodetům slouží k registraci mračen bodů získaných z jednotlivých stanovisek získaných z terestrického skeneru FARO FOCUS M70.

3D/BIM model vymodelovaný na základě podkladů mračen bodů

Zpracování dokumentace zaměření

Hlavní objem práce se tedy přesunul z terénního sběru dat do kanceláře k počítači. V první fázi musí geodet zpracovat z nasbíraných dat tzv. mračna bodů, která mu následně poslouží jako podklad pro vynášení modelu stavby. V případě tohoto projektu byl pro vynášení zaměření využit CAD/BIM softwarový nástroj, který umožnil prostorově zkoordinovat celý zaměřovaný objekt tak, aby bylo možné jednotlivé výstupy pasportu generovat ze 3D modelu objektu. To kromě 2D zaměření stávajícího stavu umožnilo předat objednateli komplexní 3D model objektu.

Pokračování v časopise ERA21 6/2019 nebo náhled článku k přečtení na issuu.com.