Bytový dům Liškova

Pasport bytového domu Liškova v Praze - Kamýku. Pasport zahrnoval zdokumentování skutečného stavu všech bytových jednotek SVJ, včetně podkladů pro prohlášení vlastníka. Interiéry bytů byly zaměřeny pomocí 3D laserového skeneru ZEB1, fasády objektu, střešní rovina a přilehlé okolí domu bylo vyskenováno skenerem FARO Focus M70. Zpracovaná mračna pomocí programu FARO Scene byla poté importována ve formátu e57 do programu ARCHICAD, kde byla využita jako podklad pro vynesení 3D modelu stávajícího stavu objektu bytového domu.