Kancelářský komplex, Krč - Stavební zaměření, 3D sken

Ve velice krátkém termínu jsme realizovali stavební zaměření kancelářského komplexu a to za plného provozu. Díky 3D skenování, jsme zaměření realizovali velice rychle a nenarušovali jsme chod kanceláří. Následně byla vyhotovena dokumentace stávajícího stavu budovy ve 2D i vyčíslením užívaných ploch.