Městský soud - stavební zaměření, 3D sken

Jako podklad k projekčním pracím, jsme provedli 3D skenování dvora a podzemních prostor Městského soudu v Praze. Objednateli se předávali pouze mračna bodů z tohoto skenování a základní geodetické body v souřadnicích a výškách.