Národní knihovna - stavební zaměření, 3D sken

Základní údaje: 45.000 m2, 9NP, 2PP. V rámci veřejné zakázky jsme provedli zaměření celého objektu Městské knihovny v Praze, včetně přilehlých bytových domů. Měření bylo provedeno kombinací geodetických metod a 3D skenování. Měření probíhalo za plného provozu v budovách. Ale díky 3D skenování jsme výrazně ušetřili čas při zaměřování a tím, jsme nenarušovali chod pracovníků a návštěvníků. Výsledkem bylo digitální zpracování 2D výkresové dokumentace půdorysů, řezů, pohledů. Veškerá dokumentace byla objednateli předána v termínu a v plném objemu objednání.