Průmyslová hala, Vysočany - Stavební zaměření, 3D sken

Podkladem pro projekt k rekonstrukci průmyslové je nutná dokumentace stávajícího stavu objektu. Zaměření jsme opět realizovali pomocí geodetických metod a skenováním ve 3D. Výsledkem byla požadovaná dokumentace stávajícího stavu ve 2D a 3D model.