Zaměření pozemku - mapové podklady

Zaměření pozemku

Pro přípravu projektové dokumentace potřebuje projektant nejen aktuální zákres hranic pozemku dle katastru nemovitostí, ale také přesný zákres inženýrských sítí, polohopisné a výškové zaměření stávajícího stavu pozemku včetně vrstevnicového plánu s návazností na okolní situaci. Výsledný elaborát mapového podkladu dodáme v digitální podobě ve formátech, se kterými pracují všichni projektanti (DWG, DXF, DGN, PDF). Na přání můžeme dodat i prostorový 3D model terénu.

Zaměřením pozemku v tomto případě tedy rozumíme vyhotovení polohopisného a výškopisného zaměření se zákresem hranic pro další účely projektování. Zaměření pozemku se ve smyslu vytyčení hranic pozemku je jiný geodetický úkol obsahující svou vlastní problematiku zvláště u starých katastrálních map. Cena za zaměření pozemku je závislá a mnoha faktorech a nedá se obecně vztáhnout na jednotku plochy.

V případě rekonstrukce stávajícího objektu a potřeby zaměření stavebních konstrukcí využíváme unikátní technologie 3D mobilního laserového skenování, která umožňuje tvorbu klasické 2D dokumentace a 3D modelování. Hlavní výhodou této technologie je rychlost vyhotovení a zaměření všech detailů objektu v nejvyšší přesnosti, které není možné standardními metodami obsáhnout.